İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

MAKALE ÇAĞRISI: KOVID-19 Krizinde Dezavantajlı Bireylerin Desteklenmesi

Last updated on 21 Mart 2020

 • Konu: KOVID-19 Krizinde Dezavantajlı Bireylerin Desteklenmesi ve Sosyal Hizmet 
 • Çağrı Tarihi: 20 – 31 Mart 2020
 • Misafir Editörler: Dr. Umut YANARDAĞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
  Dr. Ozan SELÇUK, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Son Tarih: 24 Nisan 2020 (tam metin gönderimi)
 • Makale Gönderimi: www.dergipark.org.tr/tushad

Bu özel çağrının amacı, KOVID-19 krizinde dezavantajlı bireyler ile sosyal hizmet alanında çalışan uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler için sosyal hizmetin katkısının farklı bakış açılarıyla ele alan çalışmaları teşvik etmektir. Bu özel sayıda kısa makalelere yer verilerek sözkonusu amaca ulaşılmaya çalışılacaktır.

2019 yılının sonlarında hayvanlardan insanlara sıçrayan koronavirüs ailesinin bir üyesi olan KOVID-19 başlangıçta Çin’in Wuhan kentindeki Huanan deniz ürünleri toptancı pazarında çalışanların ve alışveriş yapanların enfekte olmasıyla ortaya çıkmıştır. Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olan KOVID-19 daha sonra küresel olarak yayılarak pandemiye neden oldu. Yaygın semptomları ateş, öksürük ve nefes darlığı olup kas ağrısı, balgam üretimi ve boğaz ağrısına da neden olmaktadır. Olguların çoğu hafif semptomlarla sonuçlanırken, bazıları şiddetli pnömoni ve çoklu organ yetmezliğine doğru ilerlemektedir. 20 Mart 2020 itibariyle, teşhis edilen vaka sayısı başına ölüm oranı %4,1’dir, ancak yaşa ve diğer sağlık sorunlarına bağlı olarak%0,2 ila %1,5 arasında değişmektedir (WHO, 2020).

KOVID-19 salgını, dünyadaki sosyal yaşamı da çok hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Şimdiye kadar kabul edilen günlük alışkanlıklar ve uygulamalar ya radikal bir şekilde değiştirilmekte ya da tamamen durdurulmaktadır. Devletle, kendi bölgelerindeki önlemlerini her zamankinden daha fazla katılaştırmaktadırlar. Salgın her ne kadar küresel olsa da devletler uçuşları yasaklama, sınırları kapatma gibi önlemlerle ulusal çözümler almaktadır.  

Öte yandan, sürekli olarak ortaya çıkan yeni toplumsal durumlar içinden yeni örüntüler yaratılmaktadır. İnsanlar kriz zamanlarında hayata panik ve umutsuzluğun yanı sıra umut verme, yaratıcı olma ve ustaca üstesinden gelme gibi tepki vermektedirler. Kriz zamanlarında bazı öngörülebilir durumlara hazırlıklı olunabilirken bazı öngörülemeyen durumlar karşısında endişe, stres ve panik durumları yaşanabilmektedir. 

Sahada çalışan sosyal hizmet uzmanları, ruh sağlığı uzmanları dahil olmak üzere birçok sağlık profesyonelleri gibi COVID-19’un kendi refahları, hizmet sundukları bireyler, aileleri ve toplumdaki diğer bireyleri üzerindeki etkileri konusunda endişe duymaktadır. Öte yandan eğitime ara. Verilmesinden ötürü sosyal hizmet bölümü öğrencileri, akademisyenleri ve destek sunan diğer profesyoneller de endişe içindedirler. 

Bu pandemi, karmaşık mesleki zorluklar ve baskıya yol açabilir. Sosyal mesafe, kendi kendini karantinaya alma gibi gerekçelerle sosyal hizmet alanlarından uzak olma stresin boyutunu da arttırabilir. 

Bu pandeminin sosyal hizmet uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler ve destek sunan diğer profesyonellerin fiziksel, ruhsal sağlıkları ile refahları üzerinde yıkıcı etkileri olabileceği bir gerçektir. 

Diğer taraftan yaşlılar, kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere dezavantajlı bireyler de bu kriz döneminden en çok etkilenen gruplar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere salgının etkilerini azaltmak için çeşitli önleyici tedbirler yayınlamaktadırlar. Alınacak bu tedbirler virüsün yayılımını sınırlamak içindir. Sosyal hizmetin ontolojik olarak bu kriz sürecinde tüm paydaşlara sosyal işlevselliklerini koruma noktasında önemli rol ve görevleri bulunmaktadır. 

Bu özel sayıda KOVID-19 sürecinde sosyal hizmetin katkısını ve potansiyelini farklı teorik ve pratik bakış açılarıyla tartışan ve değerlendiren kısa çalışmalara yer verilecektir.

Özel Sayı Makale Yazım Kuralları:

 1. Makaleler KOVID-19 pandemisine odaklanmalıdır.
 2. Makale ana metni (özet ve kaynakça hariç) 2000-3000 kelime arasında sınırlandırılmalıdır.
 3. Makale özeti 200 kelime ile sınırlandırılmalıdır.
 4. Makaleler dergimiz yayın gönderme sistemi kullanılarak gönderilmelidir.

İletişim

 Dr. Umut YANARDAĞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
uyanardag@mehmetakif.edu.tr
Dr. Ozan SELÇUK
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ozan.selcuk@erdogan.edu.tr 
Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.
error: İçerik korumalıdır !!