İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi “COVID-19” Özel Sayısı Yayımlandı

COVID-19 ile ilgi güncel istatistiklere göre, tüm dünyada 6057853 onaylanmış vaka bulunmakta olup COVID-19 tanısı almış bireylerin 371166’sı hayatını kaybetmiştir. Türkiye’de ise Covid-19 ile ilgili 165555 vakanın bulunduğu, hastaların 129921’inin iyileştiği, 4858’inin ise hayatını kaybetmiştir. İnsanlık tarihine bakıldığında, çokça salgının 18. Ve 19.yy ‘da salgınların insanların hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini söylemek mümkünse de 20.yy ikinci yarısından bu yana, insanların hayatlarını “küresel” bir şekilde etkileyen bir salgınla karşılaşıldığını söylemek mümkün değildir. İnsanoğlu için eski, günümüz için tanınmayan “düşmana” karşı kör dövüş, çare bulma kıskancında sürerken ve bilimsel bilgiye duyulan ihtiyaç daha da belirgin bir şekilde hissedilirken, bilim insanlarına mevcut durumu anlama ve mevcut durumun etkilerini yönetme konusunda daha fazla sorumluluk düşmekte. İnsanların hayatlarını kaybettiği, hayatta kalanların psikososyal sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir süreç yaşanırken, insan, toplum ve tıp bilimlerinin odağı, Covid-19 salgını olmuş durumdadır. Bu çerçevede çeşitli çalışmalar gerçekleştirmekte, salgınla ortaya çıkan soruların yanıtları çok disiplinli bir şekilde aranmaktadır. Bu disiplinlerden biri sosyal hizmet disiplinidir. Sosyal hizmet akademisyenleri de bu bağlamda bu çabanın bir parçası olma uğraşındadır. Okumakta olduğunuz özel sayı, işte bu arayışın ilk çabalarının ürünüdür.

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi’nin özel sayısında beş çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların ilki Dr. Zeki Karataş’ın COVID-19salgınının Türkiye’de ortaya çıktığın günden itibaren bireyler üzerinde oluşturduğu sosyal etkinin, değişimin ve travma sonrası büyümenin çeşitli sosyodemografik değişkenlerle ilişkisinin incelendiği COVID-19 Pandemisinin Toplumsal Etkileri, Değişim ve Güçlenme adlı çalışmadır. İkinci çalışma, Prof. Dr. Tarık Tuncay’ın çevirimiçi sosyal hizmet eğitimini değerlendirdiği, Çevrimiçi Sosyal Hizmet Eğitimi: Fırsatlar ve Engeller adlı derleme çalışmasıdır. Üçüncü çalışma, salgın sonrası ortaya çıkan literatür ışığında, COVID-19 salgınından etkilenen dezavantajlı gruplar ele alan vesosyal hizmet işgücünün işlevini tartışan Dr. Elif Kara’nın çalışmasıdır. Dördüncü çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Nevzt Gencer’in COVID-19 Sürecindeyaşlılığı manevi sosyal hizmet bakış açısıyla ele alan COVID-19 Sürecinde Yaşlı Olmak: 65 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Uygulanan Sokağa Çıkma Yasağı Üzerine Değerlendirmeler ve Manevi Sosyal Hizmet adlı çalışmasıdır. Beşinci ve son çalışma, Öğr. Gör. Nurullah Yelboğa ve Şeniz Bayır Aslan’ın halk sağlığı sosyal hizmet bakış açısıyla ele alan Sosyal Sorun Olarak Salgın Hastalıklar ve Sosyal Çalışmanın Halk Sağlığını Koruma/Geliştirme Görevi adlı çalışmasıdır.

Türkiye’de ilk onaylanmış vakanın 11 Mart 2020 tarihinde ortaya çıktığı düşünüldüğünde, özel sayının hazırlandığı kısa dönemde gerçekleştirilen çalışmaların öncül çalışmalar olduğunu, ilerleyen vakitlerde bu alanda dair çalışmaların artacağını söylemek mümkündür. Editörler olarak, özel sayıda yayınlanmak üzere çalışmalarını gönderen tüm yazarlara, hakem sürecini titizlikle işleten tüm hakemlere ve derginin editör kuruluna ve okuyuculara teşekkür ederiz.

Dr. Umut YANARDAĞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. Ozan SELÇUK
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.
error: İçerik korumalıdır !!